Om en dåre kastar en sten i havet.
Så kan inte hundra kloka plocka upp den!
Citat av Alice Miller

Om hundra dårar och en klok lägger var sin sten i en hög.
Då är det troligt att den klokes sten aldrig kan hittas.

Min travestering.

Om hundra liktänkande och en tänkande lägger varsin sten i en hög.
Då är det troligt att den tänkandes sten aldrig kan hittas.
Min travestering.

Ett Leende!

Ett leende kostar ingenting
men dess värde är obetalbart.
Det berikar den som får det.
Ändå blir den som ger bort det
inte fattigare.

Ingen är så rik att han
går vidare utan det.
Ingen är så fattig att han inte
har råd att ge det.

Om du träffar någon
som är för upptagen för att ge
Dig ett leende
ge honom / henne ett av Dina.

Ingen behöver ett leende så mycket
som en person
som inte har ett leende att ge

Har du kommit hit så har du hittat till min uppdaterade sida. Men tyvärr är den inte på långa vägar klar. Jag jobbar dagligen med den och det är mycket jag vill åstadkomma så därför kommer det att ta lite tid. Men se dig omkring. Det bör bli något nytt varje dag på någon undersida. Tänk på min travestering här intill. När jag ser vad som händer i vår värld. Så kan jag förstå att alla bra och goda tankar försvinner bland alla dåraktiga. Att tänka har blivit en bristvara. Att använda det sunda förnuftet har vi glömt vad det var. Det är lätt att göra en egen sanning. Det jag kommer att tänka på är från en debatt i riksdagen. Mittåt, först ska jag kommentera min syn på dessa debatter som man numera väldigt ofta skickar ut via vår TV-kanal. Jag kan förstå att man vill ta bort stödet till dessa kanaler. Vem vill visa upp sig på det sätt som sker idag. Bara att höra applåderna efter vissa inlägg får mig att vika mig av skratt eller gråta en skvätt för jag inser hur man missuppfattat världen runt dessa människor. Ibland blir det humor ibland blir det tragiskt.

Det jag tänkte på är hur olika vi kan uppfatta saker och ting men ändå ha samma åsikt. Det handlade om "Vuxendagis" Kunskapslyftet hette det i byrkratisk benämning. Jag vet att några procent av dem som genomgått den utbildningen verkligen har kunnat gjort sig nytta av det. Fredrik Reinfeldt han kan inte se det här utan tycker att vi ska lägga pengarna på ungdomsskolan. Förespåkaren för Kunskapslyftet en kvinnlig sosse. Lyfte projektet till en höjd som gjort att jag kunde hoppa till månen av egen kraft om jag fått ta del av den kraften. Jag undrar om inte jag har den mest sunda synen på hur det har fungerat. Jag gick KomVux i början på 80-talet. Jag vet att många av dem som gick samtidigt med mig hunnit med många åtgärder sen dess och sen fick genomföra "Lyftet" utan att lyckas komma ut på arbetsmarknaden. Så i det fallet har Fredrik rätt. Men hur kan man negligera den brist på vidareutbildning som många vuxna behöver ha tillgängligt? Endera var det ett fördummande svar till frågeställaren eller ett väldigt ogenomtänkt svar. Men vi ser att man fullföljer enligt svarets intentioner.
Varför? Jo, man lyssnar till antagonister som inte befinner sig i närheten av verkligheten och när man själv inte heller är beredd att gå ut för att ta reda på sanningen. Man kanske inte har tid, för man är en så upptagen människa. Jag har viktigare saker att fundera över.. Då blir det så här. Jag och mina vänner som lever här och nu kommer aldrig att kunna övertyga dessa höjdare om att man tänker ologiskt och ser fel saker!